image

Wat doet het Reiss Profile®

De waarden, doelen en motieven van de eigen persoonlijkheid

Mensen die beroepsmatig en privé gelukkig en gedreven zijn, weten wie ze zijn. Ze accepteren zichzelf, respecteren en tolereren echter ook het anders-zijn van andere persoonlijkheden. Mensen die hun waarden, doelen en motieven kennen, zijn in staat hun prestatievermogen duurzaam en ten volle te benutten. Dat maakt hen authentiek en ze overtuigen door hun persoonlijkheid.

Het Reiss Profile®

De Amerikaanse psycholoog en motivatieonderzoeker professor Steven Reiss heeft zich beziggehouden met de persoonlijkheidsfactoren die elke persoon van nature bezit. Waarden, doelen en motieven op het vlak van de persoonlijkheid zijn invloedrijke factoren die de mensen in alle facetten van zijn persoonlijkheid tot uitdrukking wil laten komen. Daarmee stuurt hij onbewust zijn gedrag en reacties. In de wetenschap gelden de levensmotieven als de meest stabiele persoonlijkheidsfactoren. Ze zijn dus nagenoeg onveranderlijk.

In hun omvangrijk empirisch werk hebben Steven Reiss en zijn onderzoeksteam 16 levensmotieven geïdentificeerd tot welke alle menselijke gedragingen te herleiden zijn. Steven Reiss ontwikkelde een eenvoudig te gebruiken psychologische testmethode die de intrinsieke waarden, doelen en motieven van een persoon vaststelt. In het resultaat wordt op basis van 16 persoonlijkheidsfactoren aangetoond welke duurzame individuele motieven en waarden het handelen van iemand van binnenuit (emotioneel) bepalen.

Net zoals een individuele vingerafdruk toont het Reiss Profile® het onverwisselbare persoonlijke profiel aan en laat gevolgtrekkingen toe met betrekking tot de waardeoriëntering en prestatiegedrag.

Op basis van het Reiss Profile® kan men de individuele persoonlijkheidsfactoren onderscheiden en daarvan afleiden, zodat deze optimaal in de praktijk kunnen worden ingezet.

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu