image
 • image

  Vrouwen en mannen zijn toch gelijk

  Door Reiss Profile Redacteur 20-04-2013 22:44:14

  Uit een Amerikaans onderzoek komen verrassende resultaten op de vraag  welke verschillen tussen vrouwen en mannen aan de persoonlijkheid kunnen worden toegeschreven.

  Commentaar van Peter Boltersdorf, Chief Instructor Reiss Profile

  Fundamentele verschillen in de persoonlijkheid van vrouwen en mannen zijn wetenschappelijk niet in die mate vast te stellen zoals dit herhaaldelijk beweerd is. Dit komt tenminste naar voren uit het onderzoek van de Amerikaanse sociaal psychologen Bobbi Carothers van Washington University in St. Louis en Harry Reis van Rochester University (gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Journal of Personality and Social Psychology).

  Carothers en Reis verzamelden gegevens van in totaal 13.000 vrouwen en mannen uit eigen onderzoeken en eerdere studies die geslacht specifieke verschillen veronderstelden. Zij maakten een statistische evaluatie van 122 persoonlijkheids- en gedragskenmerken voor beide geslachten. Het resultaat: Het is belangrijk om afscheid te nemen van het denken in sekse stereotypen. Hoewel er bij veel eigenschappen geslacht typische gemiddelde verschillen zijn, zijn de verschillen binnen de groepen vrouwen en mannen beduidend groter dan die tussen vrouwen en mannen.

  Voor de hand liggende verklaringen

  De bevindingen komen overeen met die uit de onderzoeken van Steven Reiss over het thema Persoonlijkheid alsmede met mijn eigen ervaring met de toepassing van zijn theorie in de praktijk. Zo weten we dat de fundamentele waarden, doelen en motieven ieder mens ongeacht sekse, leeftijd of oorsprong, vormen. Sekseverschillen op gedragsniveau doen zich voor als uiting van sociaal-culturele omstandigheden.

  Zo komen sterke waarden in levensmotieven in gelijke mate voor bij vrouwen en mannen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het levensmotief Gezin. Evenveel mannen als vrouwen hechten belang aan het zorgen voor kinderen. Zo heb ik bijvoorbeeld als motivatiecoach van mannelijke voetbalprofs kunnen constateren dat zij gemiddeld een hogere waarde scoren op het motief Gezin dan hun partners.

  De context van het leven beslist

  Aangezien de planeten Venus en Mars graag als metafoor voor emotionele aanleg van mannen en vrouwen worden gebruikt op het gebied van uitoefening van macht, wordt hier een andere licht geworpen op het motief Wraak/strijd. Dat motief beschrijft wat het betekent voor mensen om zich met anderen te vergelijken. Daarin onderscheiden vrouwen en mannen zich op geen enkele wijze, zoals uit het Reiss Profile blijkt.
  Alleen op gedragsniveau, de manier waarop wordt gehandeld bij een individuele wedstrijd, conflict of wraak, zijn er verschillen tussen de geslachten. Hier hebben onderwijs en sociale norm grote invloed op de middelen die vrouwen of mannen kiezen om het conflict te beslechten of om hun wens voor wraak te uiten.

  De mens als alleskunner

  Blijft de vraag van welke emotionele planeet wij afkomstig zijn. Mijn antwoord: Van de goede oude moeder Aarde. Zo ontlenen wij aan de moderne evolutiebiologie, die in het bijzonder door David Sloan Wilson (Bingham University) wordt weergegeven, de volgende gedachte: De mens is een alleskunner die beschikt over 32 potentiële specialisaties uit 16 persoonlijkheidskenmerken.
  Een uitgesproken score in een of meer van de 16 bipolaire levensmotieven maakt ons tot een individu waarbij, evolutionair gezien, elk levensmotief bijdraagt aan het behoud en de ontwikkeling van de mensen. In de groep verzekert de sekse overstijgende diversiteit van de persoonlijkheid de overleving. De sociale vaardigheden van de mens hebben ervoor gezorgd dat individuele specialisaties gecoördineerd in werking kwamen. Dat is tot op heden niet veranderd.

  Ook systematisch bezien is het zinvol vrouwen en mannen te zien als wezens die uitgerust zijn met een soortgelijk emotioneel raamwerk. Want redundante systemen bieden een duidelijk voordeel bij uitvallen van afzonderlijke componenten.

  Zie ook het artikel ‘Van een planeet. Verschillen tussen vrouwen en mannen gering’ van Christian Weber in de Süddeutschen Zeitung van 6 februari 2013.

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu