image
 • image

  Impressie Reiss Profile® Benelux Event 2014

  Door Doesum van Anke 13-12-2014 14:35:49

  Inspirerende presentaties tijdens Benelux Event in Utrecht 

  Op zaterdag 15 november vond het Reiss Profile® Benelux Event 2014 plaats in het Aboriginal Art Museum in Utrecht. Zo’n 25 Practioners/Masters waren die dag naar het centrum van Utrecht gekomen om deel te nemen aan dit gratis netwerkevenement. Hieronder een impressie van de inspirerende presentaties en foto’s van deze geslaagde bijeenkomst.

   

  Entrepreneurs for the future in Russia

  Astrid Schiepers MCC - Senior docent Zuyd University of Applied Sciences

  www.donnadioggi.nl

  Astrid Schiepers

  Op uitnodiging van de universiteit van Nizhny Novgorod in Rusland heeft Astrid Schiepers eind september 2014 een week in Rusland doorgebracht. Ze heeft daar masterclasses gegeven aan studenten in het kader van de studie Sustainable Entrepeneurship. Het doel is om de economische activiteiten in de regio Wolga te stimuleren.

  Rusland kent een traditioneel onderwijssysteem en een hiërarchische wetenschappelijke cultuur, waarbij studenten gewend zijn om zeer gemotiveerd aan de slag te gaan, veel van docenten aan te nemen en weinig zelf te presenteren. Het principe van ondernemerschap zoals we dat in het Westen kennen, is in Rusland nauwelijks aanwezig. Aan de hand van werkcolleges en opdrachten heeft Astrid de studenten laten werken met het opstarten van een nieuw fictief bedrijf. De studenten hebben in dit kader een Reiss Profile® test (in het Engels) gedaan.

  In een aantal presentaties tijdens leiderschap- en managementworkshops kregen de studenten de opdracht om hun eigen profiel te vergelijken met het geanonimiseerde profiel van een fictieve medewerker van hun eigen bedrijf. Hierdoor hebben zij inzicht gekregen in hun eigen Reiss Profile® en hun leiderschapsstijl.

   

  Studentenbegeleiding op Curaçao

  Hannella Broos

  Experientia

  De 33-jarige Hannella Broos is een van de gemotiveerde trainers bij Experientia op Curaçao, het psychologisch trainingsbureau van drs. Carla Hueck Martina MBA. De filosofie van dit bureau is gebaseerd op de methodiek ‘experiential learning’, een methode waarin ook Hannella gelooft. Sinds april 2014 is zij gecertificeerd Reiss Profile® Instructor. Enthousiast ondersteunt zij Reiss Profile® Practioners bij de studiekeuzebegeleiding van studenten op Curaçao die deelnemen aan het project Van scholier naar student.

  Veel Curaçaose studenten kiezen ervoor om in het buitenland, onder andere in de VS en in Nederland, te gaan studeren. Hannella heeft tussen februari en juli 2014 een groep van deze studenten tijdens acht sessies begeleid in hun studiekeuzetraject. Daarbij heeft zij Reiss Profile® ingezet als instrument om aandachtsgebieden, bijvoorbeeld heimwee naar de familie of het gezin, beter te definiëren en door te geven aan de mentoren van de studenten. Bovendien kon zo in een vroeg stadium  worden bepaald, of de gekozen studie wel zou passen bij de student; dit voorkomt latere drop-outs tijdens de studie zelf.

   

  Wapenvergunning, ja of nee

  Drs. Carla Hueck Martina MBA – psychologe en directeur/eigenaar Experientia

  www.experientia.cw

  Carla Hueck Martina is psychologe en directeur/eigenaar van Experientia, een psychologisch trainingsbureau op Curaçao. Haar filosofie is gebaseerd op experiential learning, leren door ervaring, dat wil zeggen de vaardigheid in praktijk brengen en de ervaring gebruiken om het leerproces te bevorderen. Zij maakt al enige tijd gebruik van het Reiss Profile® bij de studiekeuzebegeleiding van studenten op Curaçao die deelnemen aan het project Van scholier naar student.

  Sinds kort zet Carla de methode ook in op een ander terrein. Op Curaçao bezitten veel handelaren en bedrijfseigenaren een vuurwapen. Bij het verlenen van een wapenvergunning is een psychologische verklaring van geschiktheid vereist. Zij maakt daarbij gebruik van de Reiss Profile® levensmotievenanalyse als een van de instrumenten. Vooral de motieven status, orde, wraak/strijd en gezin spelen hierbij belangrijke rollen.

   

  Studiekeuzebegeleiding en ervaringen op Curaçao

  Karin Terpstra - eigenaar Bite Coaching, loopbaan&studiekeuze

  www.bitecoaching.nl

  Als eigenaar van Bite Coaching begeleidt Karin Terpstra studenten door middel van studiekeuze coaching. Daarbij maakt zij gebruik van de Reiss Profile® methode. Een keuze voor een bepaalde studie is een belangrijke stap. Het puberbrein kan gevolgen op de lange termijn niet onderkennen. Andere problemen die bij studiekeuze een rol spelen zijn onder andere het hoge percentage uitvallers en het grote aanbod in studies, universiteiten en hogescholen. Zij onderkent fases in het keuzeproces . Op deze manier wordt de ‘keuzekunde’ van studenten verbeterd en zijn zij beter in staat om de juiste keuzes te maken. Sinds kort biedt Karin ook de trainingsmodule Studiekeuzebegeleiding voor Reiss Profile® Masters aan. Hierin wordt aandacht besteed aan het herkennen van de relatie tussen levensmotieven en studiekeuze. De cursisten leren door middel van praktische oefeningen inschatten welk studieniveau en type opleiding passen bij de persoonlijkheid van een student en hoe succesvol een bepaalde studie zal verlopen.

  Op Curaçao is Karin betrokken geweest bij het instrueren van de trainers van Experientia met als doel Reiss Profile® te verbinden met de studiekeuze en om meer diversiteit in de studiekeuzeaanpak te ontwikkelen. Ook was er aandacht voor samenwerking tussen verschillende groepen en het bereiken van grotere groepen potentiële klanten.

  Zie ook het artikel Studiekeuzebegeleiding met het Reiss Profile®.

   

  Marketing- en verkoopondersteuning

  Theo Kreijns - Directeur trainings- en opleidingsinstituut @The Academy

  www.the-academy.nl

  Om potentiële klanten van het Reiss Profile® te werven is het belangrijk om te weten wat er eigenlijk aan de klant wordt verkocht. Theo Kreijns stelt dat niet zozeer het product, ofwel de Reiss Profile® test, belangrijk is, maar eerder het resultaat daarvan. Klanten zijn niet op zoek naar een test, maar vragen een oplossing waarin het Reiss Profile® een rol kan spelen. Producten in het algemeen en Reiss Profile® in het bijzonder, worden gekocht om drie redenen: om een gewenst resultaat te behalen, om een ongewenst resultaat te vermijden en om het verkrijgen van individuele resultaten. Dus moet de focus bij klantwerving vooral liggen op de resultaten die volgens Theo zijn op te delen in twee categorieën: meetbare resultaten (zoals economisch voordeel, tijdsbesparing, veiligheid) en emotionele resultaten (zoals trots, vertrouwen, status, gemoedsrust).

  Met Reiss Profile® als instrument of onderdeel van een oplossing worden goede resultaten behaald in Nederland en Duitsland.

  De kenmerken van deze oplossingen zijn:

  • aantoonbare (meetbare of emotionele) resultaten
  • een meerwaarde ten opzichte van andere oplossingen
  • het methodische of repeteerbare karakter
  • de methode kan worden getraind aan bestaande of nieuwe Reiss Profile® Masters
  • de mogelijkheid van kwaliteitscontrole 
  • Reiss Profile Masters willen de methode uitdragen als onderdeel van een oplossing

  Reiss Profile® Benelux begeleidt en ondersteunt haar Masters bij marktonderzoek, de ontwikkeling van ‘best practice’ businessplannen, de leadgeneratie, automatisering en de werving van licentienemers.

  Om die ondersteunende rol beter te kunnen uitvoeren, zal de website van Reiss Profile® Benelux worden aangepast. De toepassingen, oplossingen en resultaten zullen meer op de voorgrond komen. Verder zullen Reiss Profile® Masters zich presenteren bij het onderdeel Toepassing, wordt op basis van resultaten en oplossingen een zoekmachine marketing opgestart en wordt meer aandacht besteed aan het in contact komen met potentiële klanten.

   

  Reiss Profile® Masterclub

  John Delnoy - CEO Reiss Profile® Benelux B.V.

   www.reissprofile.eu

  De Reiss Profile® Masterclub is een nieuw initiatief voor het versterken van de Reiss Profile® Community, met als doel het verbreden van vakkennis en het vergroten van business kansen door het delen van kennis, netwerken en support. 

  Reiss Profile® Masters krijgen ondersteuning bij onder andere business development, training en coaching, kwaliteitsverbetering, netwerken en bij het verbreden van inzichten en kennis van andere tools. Dit gebeurt door middel van individuele coaching, trainingen en bijeenkomsten, informatiedagen of -avonden en informele netwerkmeetings.

  Deze activiteiten worden ondersteund door een Masterclubdomein op internet, waarin de Masters verschillende Reiss Profile® documenten (knowhowsupprt, salessupport, expertsupport, kortingen) kunnen raadplegen.

  Informatie hierover zal via mailings, de nieuwsbrief en de website worden verspreid. In de nieuwsbrief van december 2014 zal hierop nader worden ingegaan.

   

   

   


Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu