image
 • image

  College over het Reiss Profile« aan de universiteit van Passau

  Door Doesum van Anke 09-04-2015 10:07:10

  College over het Reiss Profile® aan de universiteit van Passau

  Studenten van de masteropleiding Management & Human Resources aan de universiteit van Passau kregen in hun laatste semester de kans om het Reiss Profile®, het diagnose-instrument voor onderzoek naar persoonlijkheid, zelf toe te passen. Het college over vooruitstrevend verandermanagement werd ondersteund door 15 Reiss Profile® Masters. De onderwerpen zelfmanagement en teamontwikkeling misten hun uitwerking niet en zorgden bij de studenten voor een prikkel ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling.
  Thomas Staller, Reiss Profile® master/hoofdinstructeur, en prof. dr. Marina Fiedler, hoofd van de leerstoel Management & Human Resources, vertellen hoe zij dit project hebben ervaren. 

  Thomas Staller legt uit hoe het college er concreet uitzag: “Tijdens het college hebben de studenten ervaren wat het Reiss Profile® is, hoe het werkt en welke mogelijkheden het biedt met name op het gebied van teamontwikkeling. Het was bijzonder, dat voorafgaand aan het college 86 studenten het aanbod hebben aangenomen een persoonlijk Reiss Profile® te maken. De vooraf gehouden evaluatiegesprekken en de daaruit voortvloeiende zelfreflectie stelden de studenten in staat goed aan te sluiten bij de inhoud van het college.”

  Thomas Staller legt uit hoe het college er concreet uitzag: “Tijdens het college hebben de studenten ervaren wat het Reiss Profile® is, hoe het werkt en welke mogelijkheden het biedt met name op het gebied van teamontwikkeling. Het was bijzonder, dat voorafgaand aan het college 86 studenten het aanbod hebben aangenomen een persoonlijk Reiss Profile® te maken. De vooraf gehouden evaluatiegesprekken en de daaruit voortvloeiende zelfreflectie stelden de studenten in staat goed aan te sluiten bij de inhoud van het college.”

  Overzicht persoonlijkheidsonderzoeken
  Welke rol speelt de discussie over het gebruik van persoonlijkheidsinstrumenten bij de academische opleiding aan de universiteit van Passau?
  Marina Fiedler legt uit: “Tijdens mijn colleges geef ik mijn studenten onder andere een overzicht van persoonlijkheidsonderzoeken, zoals de vragenlijst Waarden-in-actie volgens Peterson en Seligman, de Strengthsfinder 2.0 van Gallup, de MSCEIT voor de bepaling van de emotionele intelligentie en ook het Reiss Profile®. Het doel hiervan is om jezelf beter te leren kennen in termen van motieven, waarden, emotionele intelligentie en sterke punten en het ontwikkelen van tolerantie en begrip in de samenwerking met anderen. Bovendien bespreken we ook uitvoerig de methodologische aspecten die samenhangen met dit soort diagnose-instrumenten om de betekenis van deze onderzoeken te kunnen beoordelen op zijn voor- en nadelen.”

  Concrete vragen
  De reacties van de studenten op het Reiss Profile® heeft zij als positief ervaren: “De studenten vinden diagnose-instrumenten voor persoonlijkheidsontwikkeling vaak erg interessant en nuttig. Bovendien ontwikkelen ze een bewustzijn voor het gebruik van deze instrumenten, bijvoorbeeld in de context van loopbaan- en teamontwikkeling in organisaties.”
  Thomas Staller vult haar aan: “Het team van adviseurs, dat ik nogmaals uitdrukkelijk wil bedanken, heeft veel positieve respons ontvangen over de doeltreffendheid. Veel van de deelnemers konden zich goed voorstellen dat op deze manier meer effectiviteit in de samenwerking kan worden bereikt. Sommige studenten hadden ook zeer concrete vragen over toepassingen, bijvoorbeeld bij selectie van personeel.”

  Kijk op leiderschap
  In hoeverre denken Thomas Staller en Marina Fiedler dat toepassing van diagnose-instrumenten voor persoonlijkheidsontwikkeling de kijk op leiderschapstaken verandert en hoe komt dit tot uitdrukking in het hoger onderwijs aan toekomstige leiders?
  “In het algemeen ervaren wij meer individualiteit en daarmee tevens een oproep aan leidinggevenden om meer individueel leiding te geven. Het Reiss Profile® helpt om te begrijpen welke persoonlijke drijfveren individuele aansturing ondersteunen. Het kan studenten zelfs helpen hun latere professionele rol onderscheidend te doorgronden”, aldus Thomas Staller.
  Marina Fiedler: “Ik ben er niet zo zeker van of het nu de kijk op leiderschapstaken is die verandert of dat eerder de context verandert waarin leidinggevenden werken. De verantwoordelijkheden van leidinggevenden waren immers altijd al zeer divers, variërend van controle tot samenwerking, creativiteit, motivering en netwerken. Inhoudelijk gaat het daarbij onder andere om stress- en timemanagement, analytisch en creatief oplossen van problemen, communicatie, verandermanagement, motivatie en stimulering maar ook conflicthantering en onderhandeling.”

  Tot slot legt Marina Fiedler uit hoe zij dit gegeven verwerkt in het hoger onderwijs aan toekomstige leidinggevenden: “In mijn colleges presenteer ik recente onderzoeken over dit onderwerp. Verder gebruik ik instrumenten om de actuele situatie van de individuele vaardigheden van de deelnemers op dit gebied vast te leggen. Vervolgens wordt met behulp van oefeningen en cases met deze verschillende vaardigheden geoefend en worden deze verder ontwikkeld. De huiswerkopdracht is toepassing van deze vaardigheden.”

  Artikel overgenomen van Reiss Profile® Germany GmbH
  Februari 2015

Contact opnemen

John Delnoy
Tel:+31 6 20542186
E-Mail:office@reissprofile.eu